Group Organizer for Android

 • Phát hành AntTek
 • Đánh giá
 • Lượt tải 391
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1,1 MB
 • Cập nhật 25/10/2011
 • Yêu cầu Android OS

Giới thiệu

Group Organizer sẽ giúp bạn có thể tối ưu hóa cách truy cập vào nội dung có trên thiết bị của bạn (điện thoại, máy tính bảng,...). Loại nội dung bao gồm các ứng dụng, liên lạc, bookmark, các file, bản ghi cuộc gọi, bản ghi tìm kiếm,... từng loại đều có một danh sách mục tin riêng và một số mục tin được sắp xếp thành một nhóm.

 Group Organizer for Android

Các tính năng chính:

 • Sắp xếp các ứng dụng, liên lạc, bookmark, file/folder vào các nhóm và tạo shortcut, widget
 • Tự động đồng bộ nhóm liên lạc từ tài khoản Google (đồng bộ với thiết bị), hoặc nhóm liên lạc trên thiết bị của bạn
 • Tự động tìm kiếm nhóm file từ thẻ nhớ SD
 • Tự động nhóm đối với bản ghi cuộc gọi, thuật ngữ tìm kiếm
 • Tạo shortcut cho các mục tin (ứng dụng, liên lạc, bookmark, file, folder)
 • Thay đổi icon nhóm
 • Tích hợp với File Manager đối với shortcut folder
 • 2 bảng đối với màn hình lớn và tablet, tối ưu hóa đối với màn hình rộng
 • Nhiều kích cỡ widget

Lamle