Growl for Mac 2.0.1 Hiển thị các thông báo của hệ thống

  • Phát hành Growl Team
  • Đánh giá
  • Lượt tải 425
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 6,4 MB
  • Cập nhật 27/07/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.7 trở lên

Giới thiệu

Growl là một công cụ thông báo toàn bộ hệ thống giúp hiển thị các thông báo của hệ thống và có khả năng tiếp hợp với gần như tất cả các ứng dụng phổ biến của Mac. Với khả năng thông báo và tiện dụng giống như những ứng dụng khác, thật khó để có thể tin rằng nó vẫn chưa được tích hợp trong OS X.

Growl