GV Connect for Mac 2.1 Ứng dụng liên lạc trên Mac

 • Phát hành Andreas Amann
 • Đánh giá
 • Lượt tải 683
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 825 KB
 • Cập nhật 19/08/2013
 • Yêu cầu Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.5 PPC/Intel

Giới thiệu

Bạn đang tìm kiếm một cách gọi điện hoặc gửi tin nhắn dễ dàng tới các liên lạc của mình bằng cách sử dụng số Google Voice? GV Connect là câu trả lời của bạn.

 • Gọi hoặc gửi tin nhắn SMS tới bất kì ai trong cơ sở dữ liệu Address Book của Google Contacts (hoặc bạn có thể điền bất kì một số điện thoại nào khác) ngay trên Dashboard.
 • Cho phép chọn số điện thoại đăng kí nhận cuộc gọi
 • Xem tổng số message chưa được đọc trong hòm thư Google Voice.
 • Xác nhận khu vực và thời điểm của số bạn gọi nhằm tránh đánh thức họ giữa đêm.
 • Link nhanh chóng để mở trực tiếp hòm thư Google Voice
 • Kích hoạt/tắt số chuyển tiếp và hiện trạng không được làm phiền từ số GV.
 • Thông báo từ Growl khi có SMS mới và thư thoại mới (yêu cầu cài đặt Growl đối với tính năng cuối này).
 

Phiên bản mới này có:

 • Cập nhật xác nhận với máy chủ Google Voice để truy cập vào xác nhận yêu cầu thay đổi. Thay đổi này cũng giảm thiểu được thời gian đăng nhập và tăng đáng kể tính tinh cậy.
 • Thay đổi icon của chương trình nhằm có được sự nhất quán hơn với ứng dụng của iPhone.