Hà Nội mới for iOS 1.0 Đọc báo Hà Nội mới

  • Phát hành LamViet Media
  • Đánh giá
  • Lượt tải 16
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,7 MB
  • Cập nhật 05/03/2013
  • Yêu cầu iOS 5.0 trở lên

Giới thiệu

Hà nội mới là một báo viết và báo điện tử của Việt Nam, là "Cơ quan của Thành Ủy Đảng cộng sản Việt Nam - Thành phố Hà Nội. Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ Đô".

Báo Hà Nội Mới luôn là công cụ tuyên truyền sắc bén, hiệu quả, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước hôm nay.

Thương hiệu của Báo Hà Nội Mới cũng được biết đến nhiều qua “Giải chạy truyền thống Báo Hà Nội Mới - Vì hòa bình” tổ chức liên tục hàng năm với quy mô ngày càng mở rộng, thu hút hàng chục vạn lượt người tham gia và đã phát hiện nhiều nhân tài cho thể thao Thủ đô và quốc gia.

Quỹ “Trái tim nhân ái” của Báo Hà Nội Mới cũng đã góp phần tập hợp bạn đọc cùng những tấm lòng hảo tâm, quyên góp được hàng chục tỷ đồng giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các vùng quê bị thiên tai, các em học sinh nghèo vượt khó, các gia đình chính sách, trẻ em bị ảnh hưởng chất độc màu da cam và giúp vốn để các hộ nông dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Hà nội mới ra hàng ngày và có một số đặc biệt cuối tuần. Trang báo điện tử bắt đầu ra mắt ngày 10/10/2003 nhân dịp kỷ niệm 49 năm giải phóng thủ đô.

Hà Nội mới for iOS Hà Nội mới for iOS