HCMeGov for iOS 1.0 Phần mềm cổng thông tin điện tử Hồ Chí Minh

 • Phát hành Si Huynh Tan
 • Đánh giá
 • Lượt tải 13
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 9,2 MB
 • Cập nhật 22/04/2013
 • Yêu cầu iOS 5.0 trở lên

Giới thiệu

Phần mềm cổng thông tin điện tử HCM cho phép quản lý chỉ đạo, theo dõi lịch công tác, thư điện tử và tình hình xử lý hồ sơ của toàn thành phố.

 • Lịch công tác - cho phép tạo lịch họp trong một đơn vị hoặc giữa các đơn vị với nhau.
 • Thư điện tử - hỗ trợ xem và gửi mail thông qua Mail Exchange Server.
 • Họp Trực tuyến - cho phép tạo cuộc họp video ngay trên màn hình thiết bị.
 • Quản lý chỉ đạo - theo dõi tình hình giải quyết công việc, cho phép giao ý kiến chỉ đạo.
 • Một điện điện tử - thống kê tình hình xử lý hồ sơ trên địa bàn thành phố.
 • Kinh tế xã hội - thống kê tình hình hoạt động kinh tế trên địa bàn thành phố.

HCMeGov for iOSHCMeGov for iOSHCMeGov for iOS