Hướng dẫn làm bài giảng điện tử Cách tạo bài giảng điện tử chi tiết

 • Phát hành Trần Quang Hải
 • Đánh giá 3 đánh giá
 • Lượt tải 123.794
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 2,9 MB
 • Cập nhật 13/10/2017

Giới thiệu

Thông thường để bài giảng có nội dung phong phú, hấp dẫn chúng ta thường sử dụng nhiều font và các ký hiệu, nhưng các font chữ mà bạn dụng trong slide có thể máy khác không có.

MS PowerPoint 2003

 • Bài 1: Thao tác cơ bản 
 • Bài 2: Giới thiệu các chức năng cơ bản 
 • Bài 3: Làm việc với textbox, autoshape 
 • Bài 4: Làm việc với hình ảnh 
 • Bài 5: Movies & sound 
 • Bài 6: Làm việc với slide 
 • Bài 7: Slide master 
 • Bài 8: Hyperlink 
 • Bài 9: Sử dụng hiệu ứng trình chiếu 
 • Bài 10: In ấn 

MS PowerPoint 2007

 • Cài đặt MS PowerPoint 2007 
 • Bài 1: Làm quen với giao diện powerpoint 2007 
 • Bài 2: Làm việc với textbox & autoshape 
 • Bài 3: Sử dụng smartart 
 • Bài 4: Làm việc với hình ảnh - pictures 
 • Bài 5: Video & sounds 
 • Bài 6: Thiết kế slide 
 • Bài 7: Slide master 
 • Bài 8: Liệu ứng trình chiếu 
 • Những kỹ thuật cần biết 
 • Những vấn đề thường gặp trong powerpoint 
 • Phím tắt trong powerpoint 
 • Sử dụng đèn chiếu