iBubble Shooter For iOS

  • Phát hành Absolutist Ltd
  • Đánh giá
  • Lượt tải 315
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3 MB
  • Cập nhật 05/09/2011
  • Yêu cầu iOS 3.1.2 or later

Giới thiệu

iBubble Shooter là trò chơi bắn bong bóng trên iPhone, iPad, iPod Touch. Nhiệm vụ của bạn là loại bỏ tất cả bong bóng trong bảng bằng cách kết hợp 3 hoặc nhiều bong bóng cùng màu.

iBubble Shooter For iOS

Một số tính năng chính:

- Có 2 chế độ Collector và Sniper.

- 4 mức độ khó khăn.

- Tùy chỉnh Bubble Skin.

- Dễ dàng điều khiển.

Tuyết Mai