iBugnah for Mac Theme đẹp cho iPhone

  • Phát hành Sherif Bugnah
  • Đánh giá
  • Lượt tải 4.883
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,3 MB
  • Cập nhật 02/01/2014
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4/10.5/10.6

Giới thiệu

Bạn đang dùng iPod, bạn đang muốn đi tìm "áo mới" cho "dế" yêu của mình? Vậy thì iBugnah sẽ là một lựa chọn tuyệt vời dành cho "dế" yêu của bạn.

iBugnah là bộ theme dành cho iPhone. Với một chủ đề tuyệt vời cho phép bạn nhanh chóng đưa ra một hiệu ứng mới cho iPhone của bạn. iBugnah với chủ đề có chứa hơn 130 biểu tượng, lựa chọn, thay đổi kích thước và tối ưu hóa bằng cách sử dụng Adobe Photoshop 4 sẽ là một lựa chọn không nên bỏ qua.