iChess Free for iPhone Game cờ vua miễn phí cho iPhone

  • Phát hành myMobileApps
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.830
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,3 MB
  • Cập nhật 18/02/2012
  • Yêu cầu iPhone, iPod touch, iPad, iOS 2.0 or later

Giới thiệu

iChess Free là một trò chơi cờ cho iPhone đơn giản với tất cả các tính năng cần thiết. Nó có 4 loại chế độ chơi game - Máy tính với người chơi, người chơi với người chơi, máy tính với máy tính và phương thức trực tuyến. Nó sử dụng Internet Chess Server (FICS) dành cho chơi game trực tuyến. Có năm mức độ khó khăn trong trò chơi.

iChess Free for iPhone

iChess Free for iPhone

Theo XHTT