iDemonstrate for iOS Quản lý thông tin thiết bị di động cho iPhone

 • Phát hành Daniel Amitay
 • Đánh giá
 • Lượt tải 180
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 2,7 MB
 • Cập nhật 12/09/2012
 • Yêu cầu iOS 5.0 or later

Giới thiệu

iDemonstrate for iOS là ứng dụng đơn giản để xác định toàn bộ tính năng, thông số kỹ thuật và thông tin chung của iPhone/iPad/iPod Touch.

Đây là công cụ hoàn hảo để xác định thiết bị mới của bạn có thể làm được những gì.

iDemonstrate for iOS

Tính năng:

 • Thông tin hệ thống
 • Dò ứng dụng
 • Quy trình đang chạy
 • CPU
 • Pin
 • Màn hình
 • Ánh sáng
 • Gia tốc kế
 • Con quay hồi chuyển
 • Magnometer
 • GPS
 • Camera
 • Microphone
 • RAM
 • HDD
 • Mạng 

Minh Lộc