Identity Finder Free Edition for Mac

  • Phát hành Identity Finder
  • Đánh giá
  • Lượt tải 285
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 16,8 MB
  • Cập nhật 20/10/2011
  • Yêu cầu Mac OS X

Giới thiệu

Hiện nay, số lượng các phần mềm bảo vệ, thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, password và các thông tin cá nhân khác thường hay bị ăn cắp hoặc bị xóa bỏ. Bạn sẽ không thể tìm tất cả những nơi nó được ẩn giấu, nhưng bọn hacker biết những nơi đó. Chúng phát triển các loại virut, spyware và các mã độc khác để cắp thông tin. Anti-virus, anti-spyware, và anti-spam không thể tìm kiếm được một cách chuyên sâu để bảo vệ cho bạn.

Identity Finder 5.2 là phần mềm giúp bạn làm được điều đó. Nó tìm kiếm những nơi an toàn trong máy tính của bạn để bảo vệ khỏi những dữ liệu nguy hiểm cho dù bạn không biết rằng nó có tồn tại hay không?