iMedia Browser for Mac 2.0.1 Quản lý file media

  • Phát hành Karelia Software
  • Đánh giá
  • Lượt tải 759
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3,4 MB
  • Cập nhật 05/02/2014
  • Yêu cầu Mac OS X 10.6/10.7/10.8

Giới thiệu

iMedia Browser - một chương trình tiện ích nhỏ gọn, đầy sức mạnh, giúp người sử dụng dễ dàng tìm kiếm, quản lý các tài nguyên media trong hệ thống của Apple...

Với công cụ Karelia iMedia Browser đi kèm, người sử dụng có thể dễ dàng truy cập, tìm kiếm ,kiểm soát, phân loại... các tài nguyên media theo các tiêu chí nhất định, chương trình có chức năng tự động truy cập vào các thư mục cá nhân như: ảnh (thư mục iPhoto, Aperture, và Pictures), ca nhạc (iTunes, GarageBand, và Music), movie (iTunes, iPhoto, và Movies) và các thẻ đánh dấu bookmarks. Chương trình có thể được kích hoạt từ thanh công cụ hệ thống.

Các chức năng chính của chương trình:

  • Hoạt động tương thích với iTune 9
  • Cải thiện tốc độ và độ ổn định

(theo karelia)