iMua for iOS 1.4 Tìm kiếm deal giảm giá

 • Phát hành ITK
 • Đánh giá
 • Lượt tải 77
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1,7 MB
 • Cập nhật 30/01/2013
 • Yêu cầu iOS 3.0 trở lên

Giới thiệu

iMua giúp bạn truy cập nhanh danh sách các deal giảm giá trên thị trường Việt Nam một cách nhanh chóng, hỗ trợ lọc và sắp xếp thông tin linh hoạt.

iMua giúp bạn săn deal một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chức năng "mua deal trực tiếp" sẽ được nâng cấp trong phiên bản sau.

Dữ liệu của iMua hiện có:

 • Khuyenmaivang.vn
 • Nhommua.com
 • Hotdeal.vn
 • Deal.zing.vn
 • Muachung.vn
 • 51deal.vn
 • Cungmua.com
 • Phagia.com.vn
 • Cucre.vn
 • Runhau.vn
 • Doimua.com
 • Vndoan.com
 • Muale.vn
 • Vngiare.com
 • Uudai.vn
 • Xommua.com
 • Giarequa.vn
 • Giamua.com
 • Dealtravel.vn
 • Vinadeal.vn
 • Gooddeal.vn
 • Buydeal.vn
 • Hottour.vn
 • Muamoingay.com
 • Necdeal.com
 • Remoingay.com
 • Shop.go.vn
 • Sieudoc.vn
 • Sweetdeal.vn
 • Everyday.vn
iMua for iOS iMua for iOS iMua for iOS