iPhone 4S Theme for Android 3.6.0 Biến giao diện Android thành giao diện iPhone 4S

  • Phát hành ZorillaBiz
  • Đánh giá 10 đánh giá
  • Lượt tải 16.432
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 5,2 MB
  • Cập nhật 31/08/2013
  • Yêu cầu Android 2.1 trở lên

Giới thiệu

Biến giao diện của chiếc điện thoại Android trở nên giống với iPhone 4S.

Người dùng phải cài đặt GO Launcher hoặc Go Launcher Ex

Để áp dụng theme này, mở GO Launcher EX: MENU > themes > choose iPhone4S

 iPhone 4S Theme for AndroidiPhone 4S Theme for Android

Đây là phiên bản đầu tiên, vậy nên nếu bạn cảm thấy thích nó, hãy email tới địa chỉ zorillamobile@gmail.com với yêu cầu/comment nhằm giúp ứng dụng tốt hơn.

Tập hợp icon hiện tại: calculator, calendar, calls, browser, clock, contacts, gallery, google-maps, home, mail, music, photos, settings, sms.

Lamle