iPhotoSync for Mac

  • Phát hành Haystack Software
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.543
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 6 MB
  • Cập nhật 30/09/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Giới thiệu

Bạn có Macs đa năng không?

- Bạn không biết có những bức ảnh nào trong Mac nào? Sau này iPhotoSunc sẽ dành để giúp bạn

- iPhotoSync đồng hóa những bức ảnh trong các thư việc iPhto – nó tự động tìm ra csc bức ảnh bị thấy lạc trong các phần khác của Macs mà bạn đã định ra

- iPhotoSync KHÔNG BAO GIỜ xóa ảnh – chương trình này chỉ lấy thêm ảnh vào. Vì vậy, nó rất an toàn

 

Phiên bản mới này có:

- Được thêm vào chức năng nhật ký tìm kiếm: click chuột vào “Open Retrieval Log" trong menu File để hiểu rõ hơn

- Được thêm menu "Open iPhoto" để khởi động iPhoto với iPhoto Library mà iPhotoSync đang sử dụng

- Hiện thị số đếm sảnh hiện trại trên menu tình trang, ví dụ: “đang tìm kiếm 230 trong 21.136 ảnh từ Elise của Mác

- Khi xuất hiện lỗi trong quá trình tự tìm kiếm (ví dụ: không tìm thấy máy tính khác) thì chương trình sẽ tự giữ lại những bức ảnh bạn nhận được và sẽ tiếp tục nhận được trong lần tiếp theo…