iShout 1.0.1 for Mac

  • Phát hành Jean-Matthieu
  • Đánh giá
  • Lượt tải 3.255
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3,8 MB
  • Cập nhật 19/02/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.3/10.3.9/10.4 PPC

Giới thiệu

Nếu bạn là một người sử dụng máy tính Mac và thường xuyên nghe Radio trên Internet thì iShout là một sự lựa chọn thích hợp cho bạn. Với iShout, bạn có thể dễ dàng nghe những chương trình radio yêu thích trực tuyến và ghi âm trực tiếp những đoạn mà bạn thích trong đoạn chương trình đó.