iSteg for Mac

  • Phát hành hanynet com
  • Đánh giá
  • Lượt tải 366
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 410,2 KB
  • Cập nhật 09/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Giới thiệu

iSteg là một ứng dụng mã hóa, cho phép người dùng ẩn một file bên trong bức ảnh định dạng JPEG. Công nghệ mã hóa này được gọi là Steganography – thuật ẩn dữ liệu. iSteg là một đầu vào dành cho công cụ mã mở outguess 2.0. iSteg có thể sử dụng để mã hóa và giải mã một file ẩn. iSteg là một ứng dụng nhị phân chung. Vì vậy, nó có thể sử dụng trên cả máy tính Intel Mac và PowerPC.