iThemes HD for iOS 1.6 Tùy chỉnh màn hình iPhone

 • Phát hành mobivention
 • Đánh giá 1 đánh giá
 • Lượt tải 627
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 49,8 MB
 • Cập nhật 20/08/2013
 • Yêu cầu iOS 5.0 or later

Giới thiệu

iThemes HD for iOS là ứng dụng tùy chỉnh màn hình, biểu tượng và theme cho iPhone/iPad.

iThemes HD hỗ trợ người dùng tạo và sử dụng màn hình Lock và Home với kệ ứng dụng và khung biểu tượng tuyệt đẹp.

iThemes HD for iOSiThemes HD for iOS

Tính năng:

 • 25 hình nền
 • 25 khung biểu tượng
 • 25 thiết kế kệ ứng dụng
 • 4 phong cách trang trí biểu tượng 

Minh Lộc