ixMAT Barcode Scanner for Android 2.9.2 Phần mềm quét mã vạch

 • Phát hành Ixellence com
 • Đánh giá 1 đánh giá
 • Lượt tải 868
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 266 KB
 • Cập nhật 17/12/2013
 • Yêu cầu Android 2.0 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng này có chứa công nghệ quét mã vạch ixMAT và DataMatrix kết hợp với giải mã ZXing GUI và QR. Quét mã vạch, tìm kiếm chúng trên web, tìm kiếm sản phẩm, đọc thông tin liên lạc vào thêm chúng vào danh sách liên lạc, tìm kiếm địa điểm trên bản đồ.

Người dùng có thể chia sẻ liên lạc bằng cách hiển thị thông tin liên lạc như mã 2D có thể quét bởi người khác.

 

Tính năng mới:

 • Chữa lỗi: F/C với hiển thị mã hóa
 • Cải thiện tính năng tìm kiếm sản phẩm cho mã EAN/UPC
 • Mã hóa DataMatrix cho chia sẻ nội dung
 • Dịch tiếng Đức
 • Cài đặt trên thẻ SD.