JabRef for Mac

 • Phát hành Ostatic
 • Đánh giá
 • Lượt tải 711
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 6,4 MB
 • Cập nhật 20/01/2011
 • Yêu cầu Mac OS X 10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Giới thiệu

JabRef là ứng dụng đồ họa để quản lý thư mục cơ sở dữ liệu. JabRef được thiết kế để bạn có thể nhập và xuất các định dạng thư mục. JabRef chạy trên bất kì nền tảng nào và yêu cầu Java 1.5 trở lên.

 

Phiên bản mới này có:

 • Một số nâng cấp đối với lọc MS Office
 • Giới thiệu 3 lựa chọn để đảm bảo các phím được tạo độc đáo. Lựa chọn mặc định (đánh dấu với a, b,...), một lựa chọn chỉnh sửa (đánh dấu với b, c,...) và luôn thêm một ký tự (a, b, c,...)
 • Màu nền và font chữ đều có thể tùy biến được (Options -> Preferences -> Appearance).
 • Tiêu đề cửa sổ bao gồm toàn bộ đường dẫn tới file hiện tại
 • Các entry có thể được đánh dấu với một tập hợp màu khác nhau
 • Thêm tính năng mới (Tools -> Scan database... -> Resolve duplicate BibTeX keys) để tìm kiếm các phím trùng và cung cấp tạo phím mới để giải quyết vấn đề phím trùng.
 • Thêm kiểm tra nhằm đảm bảo rằng ứng dụng không thoát khi vẫn đang xử lý lưu trữ. Hiển thị message thông báo chờ với nút Cancel
 • Thêm dấu (') như một ký tự không hợp lệ trong phím BibTeX
 • Chữa lỗi trong việc kết hợp các thay đổi bên ngoài – file vẫn sẽ được báo cáo được chỉnh sửa ngoài sau khi kết hợp các thay đổi
 • Chữa lỗi trong tính năng di chuyển, đổi tên đường link file có thể dãn đến đường link sai được lưu trữ trong một số cấu trúc sổ địa chỉ
 • Chữa lỗi khóa khi tạo phím dành cho các entry.