JamesJr for Mac 2.9.2 Công cụ quản lý file ảnh

 • Phát hành Moonapp
 • Đánh giá
 • Lượt tải 793
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 3,2 MB
 • Cập nhật 19/12/2013
 • Yêu cầu Mac OS X 10.9

Giới thiệu

JamesJr là sẽ người trợ lý của bạn để phân loại, chỉnh sửa và lưu trữ các bức ảnh để quản lý tên file và để đăng tải ảnh lên iPhoto.

Nếu bạn cần đổi tên, chỉnh sửa, đổi màu, đổi loại file, xoay ảnh hoặc nén một số lượng ảnh lớn, JamesJr sẽ giúp bạn thực hiện công việc này.

 JamesJr for Mac

Phiên bản mới này có:

 • Cải thiện chức năng ghi
 • Nhiều lựa chọn mới trong việc đổi tên file:
  • Chế độ Simulation
  • Thẻ Strip: Loại bỏ một số ký tự
  • Thẻ Strip: Loại bỏ một loạt ký tự
  • Thẻ Change: Thay đổi các ký tự thành chữ hoa hoặc chữ thường
  • Thẻ Change: Thay đổi một loạt các ký tự
  • Thẻ Add: Mở rộng hỗ trợ cho metadata
  • Thẻ Numbering: Nhiều loại chữ số
 • Một số chữa lỗi nhỏ.

Lamle