JT File Explorer Manager Free For Android Công cụ quản lý tập tin

  • Phát hành Joltatech
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.013
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 822 KB
  • Cập nhật 13/03/2012
  • Yêu cầu Android 1.6 and up

Giới thiệu

JT File Explorer Manager Free là công cụ quản lý tập tin cho điện thoại Android, có thể duyệt trên điện thoại và thẻ SD chỉ với vài lần nhấp.

Một số tính năng chính:

- Hỗ trợ nén và giải nén bất kỳ tập tin, thư mục.

- Xem các định dạng tập tin, video, hình ảnh khác nhau ở bất cứ nơi nào.

- Xem tất cả các file .apk theo kiểu thumbnail, vì vậy có thể dễ dàng cài đặt trên điện thoại.

- Chọn nhiều tập tin cùng một lúc.

- Cung cấp tính năng: Cut, Copy, Paste, Delete, Select all và Multiple select.

- Đếm số lượng item trong thư mục bất kỳ.

- Có thể tạo thư mục mới.

- Đổi tên bất kỳ tập tin và thư mục.

- Gửi hoặc chia sẻ bất kỳ tập tin âm thanh, video, hình ảnh.

- Có thể tạo shortcut cho tập tin hoặc thư mục.

- Tạo bookmark.

- Kiểm tra thuộc tính của tập tin, thư mục.

- Hiển thị kiểu, đường dẫn, kích thước, ngày chỉnh sửa tập tin.

- Tính năng GO Back/Go Forward giúp dễ dàng điều hướng.

- Hỗ trợ Flash Player.

JT File Explorer Manager Free For Android 

Tuyết Mai