K-3D for Mac

  • Phát hành K-3D
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.193
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 29,4 MB
  • Cập nhật 16/07/2011
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5

Giới thiệu

K-3D là phần mềm miễn phí dùng để tạo các mô hình, hoạt cảnh 3D một cách chuyên nghiệp. K-3D hoạt động nhanh, cung cấp 1 kiến trúc plugin hướng đối tượng cho phép bạn mở rộng sự sáng tạo nghệ thuật của mình lên 1 mức độ cao, đồng thời có thể thiết kế từ cơ bản tới những hoạt cảnh phức tạp.

K-3D cho phép bạn tạo và chỉnh sửa tài liệu trong thời gian thực OpenGL, bóng mờ, xem kết cấu ánh xạ

K-3D

An Nhiên