Karaoke Viet for Android 1.0 Tìm kiếm bài hát karaoke

  • Phát hành Lekima
  • Đánh giá
  • Lượt tải 72
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 10 MB
  • Cập nhật 27/08/2013
  • Yêu cầu Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng cho phép tìm nhanh bài hát karaoke 5 số đầu Arirang hoặc 6 số đầu Califonia đặc biệt có lời cho phần lớn các bài hát, đặc biệt là những bài hát tiếng Việt.

Tính năng của ứng dụng:

  • Tìm kiếm theo mã số, tên bài hát, nhạc sỹ, lời bài hát (câu đầu tiên).
  • Lưu/xóa yêu thích.

Karaoke Viet for AndroidKaraoke Viet for AndroidKaraoke Viet for Android