Kaspersky Anti-Virus Remover 1.0.72.0 Gỡ hoàn toàn phần mềm Kaspersky Anti-Virus

  • Phát hành Kaspersky Lab
  • Đánh giá
  • Lượt tải 15.689
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 475 KB
  • Cập nhật 19/04/2017
  • Yêu cầu Windows XP/Vista/7/8/10

Giới thiệu

Một vài lỗi có thể xảy ra khi chúng ta xóa các phần mềm Kaspersky theo đường dẫn Start > Control Panel > Add\Remove Programs, kết quả là không gỡ bỏ được chương trình hoặc chỉ gở bỏ được một phần. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc bạn cài đặt một bản Kaspersky hay phần mềm khác.

Công cụ Kaspersky Anti Virus Remover sẽ giúp bạn gỡ bỏ các sản phẩm của Kaspersky Lab ra khỏi hệ thống triệt để và an toàn. Phiên bản mới 1.0.72.0 hỗ trợ gỡ bỏ các phiên bản: