KeychainRecovery for Mac

  • Phát hành technimi
  • Đánh giá
  • Lượt tải 363
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 370 KB
  • Cập nhật 05/12/2010
  • Yêu cầu Mac OS X

Giới thiệu

KeychainRecovery là công cụ miễn phí có thể khôi phục mật khẩu bị mất từ một file .keychain của Mac. Hầu hết các ứng dụng đều lưu mật khẩu đăng nhập và các thông tin quan trọng khác nhằm giúp người dùng không phải điền mật khẩu mỗi khi đăng nhập. Thông thường những ứng dụng này sử dụng thuật toán mã hóa của riêng mình để lưu lại thông tin quan trọng. Tuy nhiên, rất nhiều ứng dụng trên Mac sử dụng các file keychain để lưu lại tên người dùng, mật khẩu và đôi khi là cả dữ liệu quan trọng khác.

 

Thông thường người dùng Mac hay quên mật khẩu chủ của các file keychain này, đặt biệt là "login.keychain". Do vậy, KeychainRecovery sẽ giúp bạn có thể truy hồi mật khẩu chủ bị mất của file keychain.

Các tính năng chính của KeychainRecovery:

KeychainRecovery có giao diện người dùng dễ sử dụng.

Theo mặc định, KeychainRecovery sử dụng danh bạ hệ thống của Mac để khôi phục mật khẩu.

Cách cài đặt KeychainRecovery trên Mac

* Download file đính kèm.

* Mở file.

* Kích vào file KeychainRecovery.pkg

* Bắt đầu quá trình cài đặt.

* Chọn nơi phù hợp để cài đặt. Theo mặc định nó sẽ được cài đặt trong folder Applications.