Kịch bản chi tiết điều hành Đại hội chi bộ 2 mẫu kịch bản Đại hội chi bộ

 • Phát hành Sưu tầm
 • Đánh giá 1 đánh giá
 • Lượt tải 341
 • Sử dụng Miễn phí
 • Cập nhật 25/09/2017

Giới thiệu

Để buổi Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 diễn ra thành công tốt đẹp, thì không thể thiếu kịch bản cũng như lời dẫn chương trình chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Mời các bạn cùng theo dõi 2 mẫu kịch bản dưới đây để nhanh chóng lên kế hoạch Đại hội chi bộ thật chu đáo.

Kịch bản điều hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

A. PHẦN I: PHẦN TRÙ BỊ

Đã đến giờ làm việc, Ban tổ chức xin kính mời các đ/c Đảng viên về dự Đại hội tập trung vào Hội trường để Đại hội tiến hành làm việc.

Thông báo số lượng đại biểu dự đại hội:

Tổng số Đảng viên trong Chi bộ: 19 đ/c; MSH: 0 đ/c; Đảng viên chính thức: 17 đ/c, dự bị: 02 đ/c.

Có mặt: ….đ/c. vắng: ….đ/c, Đảng viên chính thức: .....đ/c, dự bị: .....đ/c.

(Đề nghị các đ/c Đảng viên chuẩn bị thẻ Đảng viên để biểu quyết các nội dung của Đại hội)

Kính thưa các vị đại biểu khách!

Kính thưa Đại hội!

Được sự phân công của Ban tổ chức Đại hội, tôi xin được điều hành công tác trù bị Đại hội.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam;

Thực hiện kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 24/4/2017; hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 24/4/2017 của BCH Đảng bộ xã về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Hôm nay được sự nhất trí của Đảng ủy xã Mỹ Hưng Chi bộ Trường mầm non tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 và chỉ ra những việc đã làm được, những tồn tại, thiếu sót. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và bầu ra BCU khóa mới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động và phong trào của nhà trường.

Trước khi bước vào Đại hội chính thức, Ban tổ chức Đại hội xin được thực hiện công tác Đại hội trù bị như sau:

Sau đây tôi xin phép được thông qua toàn bộ nội dung chương trình của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Về thời gian: Trong một buổi sáng ngày 26/6/2017 (Thứ 2).

Về nội dung Đại hội: Đại hội có 2 phần chính

Phần I: Đại hội trù bị 

Phần trù bị gồm các nội dung: Bầu đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký và thông qua Quy chế Đại hội.

Phần II: Đại hội chính thức.

Đại hội chính thức gồm các nội dung chính sau:

 1. Thông qua dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và báo cáo kiểm điểm của Cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.
 2. Các ý kiến tham luận của Đảng viên.
 3. Ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.
 4. Thông qua đề án nhân sự-giới thiệu nhân sự tham gia Cấp ủy khóa mới.
 5. Bầu Ban kiểm phiếu.
 6. Tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.
 7. Ban Chi ủy mới ra mắt - Đại diện cấp ủy phát biểu ý kiến.
 8. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 9. Bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ các nội dung thực hiện trong quá trình tổ chức Đại hội Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2017 - 2020.

* Kính thưa Đại hội, để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thành công Đại hội hôm nay. Đại hội chúng ta sẽ phải bầu ra đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký để điều hành Đại hội.

- Căn cứ hướng dẫn quy trình tiến hành Đại hội của Đảng ủy xã, Ban tổ chức chúng tôi đã dự kiến số lượng đoàn Chủ tịch là 03 đ/c và đoàn Thư ký là 01 đ/c. Vậy xin ý kiến Đại hội.

 • Nếu Đại hội nhất trí với dự kiến số lượng đoàn Chủ tịch là 03 đ/c và đoàn Thư ký là 01đ/c, thì Đại hội cho biểu quyết. (Giơ thẻ biểu quyết)
 • Có ai có ý kiến khác không? (Không có)
 • Vậy là 100% các Đảng viên đều nhất trí với dự kiến về số lượng của Ban tổ chức đã trình trước Đại hội. Xin cảm ơn Đại hội!

- Sau đây Đại hội sẽ tiến hành giới thiệu các nhân sự, Có 2 cách giới thiệu nhân sự:

 • Một là Đại hội sẽ tiến hành giới thiệu trực tiếp các nhân sự.
 • Hai là Đại hội sẽ nhường quyền cho Ban tổ chức giới thiệu và trình danh sách trước Đại hội.

Vậy Đại hội chúng ta sẽ chọn theo cách nào?

* Chốt: Vậy Đại hội chúng ta đã nhường quyền cho Ban tổ chức chúng tôi trình danh sách dự kiến nhân sự.

Sau đây Ban tổ chức chúng tôi xin trình trước Đại hội danh sách dự kiến như sau:

* Đoàn chủ tịch gồm các đ/c có tên sau:

1. Đ/c: Nhữ Thị Thủy

2. Đ/c: Nguyễn Thị Mai

3. Đ/c: Hoàng Thị Thi

* Đoàn Thư ký là: Đ/c Phạm Thị Hương

- Xin ý kiến Đại hội: Nếu Đại hội nhất trí với danh sách các đ/c có tên trên, đề nghị Đại hội cho biểu quyết (Giơ thẻ biểu quyết).

 • Có ai có ý kiến khác không? (Không có)
 • Vậy là 100% các Đảng viên đều nhất trí với dự kiến danh sách đoàn Chủ tịch và Thư ký mà Ban tổ chức đã trình trước Đại hội.

Xin cảm ơn Đại hội!

- Như vậy, Đại hội đã bầu được đoàn Chủ tịch và Thư ký của Đại hội.

Vậy đề nghị Đại hội cho một tràng pháo tay để chúc mừng nào! (vỗ tay)

* Tiếp sau đây, thay mặt BTC tôi xin thông qua bản Quy chế làm việc của Đại hội. (Đọc Quy chế làm việc của Đại hội)

Vừa rồi tôi đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội .

Vậy xin ý kiến Đại hội: Nếu đại hội nhất trí với bản Quy chế làm việc của Đại hội, đề nghị Đại hội cho biểu quyết (Giơ thẻ biểu quyết).

Xin cảm ơn các Đại biểu!

- Đại biểu nào có ý kiến khác?

B. PHẦN II: ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

1. Chào cờ:

Để Đại hội đi vào phần chính thức, BTC Đại hội xin kính mời các vị đại biểu khách cùng toàn thể các đ/c đứng lên làm lễ chào cờ.

- Nghiêm! chào cờ… Chào! (Hát Quốc ca, Quốc tế ca)

- Xin kính mời các vị đại biểu khách và toàn thể Đại hội an tọa.

2. Giới thiệu đoàn Chủ tịch và Thư ký lên làm việc:

Kính thưa Đại hội! Trong phần Đại hội trù bị, chúng ta đã bầu ra đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký. Sau đây xin trân trọng kính mời đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký lên làm việc.

- Vâng! Được sự phân công của đoàn Chủ tịch, tôi xin phép được điều hành Đại hội ngày hôm nay.

3. Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu:

Kính thưa Đại hội! Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c Nhữ Thị Thủy thay mặt đoàn Chủ tịch lên đọc diễn khai mạc Đại hội.

Xin trân trọng kính mời đ/c!

4. Giới thiệu Đại biểu khách tặng hoa:

Kính thưa Đại hội! về dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ hôm nay, các đ/c lãnh đạo thay mặt cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã cũng có những bó hoa tươi thắm để chúc mừng Đại hội.

Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c: …………………………………......................................................................

Lên tặng hoa chúc mừng Đại hội!

Xin mời đ/c Nhữ Thị Thủy lên nhận hoa.

5. Thông qua báo cáo, phương hướng và bản kiểm điểm của BCU:

Kính thưa Đại hội! Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c: Nhữ Thị Thủy thay mặt đoàn Chủ tịch lên thông qua báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và bản kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Xin trân trọng kính mời đ/c!

Tải file để tham khảo nội dung chi tiết!