Kiểm tra số đẹp for iOS 1.1 Ứng dụng xem số điện thoại

  • Phát hành Chinh Nguyen
  • Đánh giá 2 đánh giá
  • Lượt tải 769
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 614,4 KB
  • Cập nhật 22/04/2013
  • Yêu cầu iOS 5.1 trở lên

Giới thiệu

Tiện ích này đánh giá số điện thoại đẹp, may mắn hay không dựa vào nguyên lý 80 số của đạo Phật mà tác giả tổng hợp được từ các nguồn khác nhau.

Kiểm tra số đẹp for iOSKiểm tra số đẹp for iOSKiểm tra số đẹp for iOS