Kim cương Việt for iOS 1.1.0 Trò chơi Kim cương cổ điển

  • Phát hành Truong Nguyen Xuan
  • Đánh giá
  • Lượt tải 224
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 10,8 MB
  • Cập nhật 13/11/2014
  • Yêu cầu iOS 3.1 trở lên

Giới thiệu

Kim cương Việt sử dụng cách thức điều khiển mới bằng chạm và dịch chuyển trên màn hình mang lại trò chơi thú vị dành cho bạn! Chạm và dịch chuyển và làm cho chuỗi liên kết dài nhất của đá quý giống nhau, trò chơi được phân chia thành nhiều cấp độ khác nhau, số điểm bạn có được phụ thuộc vào việc bạn tìm được nhiều liên kết giống nhau.

Kim cương Việt for iOSKim cương Việt for iOSKim cương Việt for iOS