Korean Hangul Keyboard Beta for Android 0.9.12 Ứng dụng bàn phím tiếng Hàn cho Android

  • Phát hành Notes
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.998
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 176 KB
  • Cập nhật 04/06/2014
  • Yêu cầu Android 1.5 and up

Giới thiệu

Korean Hangul Keyboard Beta for Android là ứng dụng bàn phím tiếng Hàn tiện lợi cho Android.

Cách sử dụng:

  • Vào mục Thiết lập -> Địa điểm và văn bản -> Chọn '한글 접촉식 키보드'
  • Nhấn hộp thoại trong ứng dụng bất kỳ để hiển thị bàn phím
  • Nhấn và giữ TextBox -> Phương pháp nhập -> Chọn '한글 접촉식 키보드'

Bàn phím cơ: Nhấn tổ hợp phím Shift+Space để thay đổi ngôn ngữ.

Minh Lộc