KunKun for iOS 2.1 Mạng xã hội di động KunKun

  • Phát hành Viettel
  • Đánh giá
  • Lượt tải 04
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 11,6 MB
  • Cập nhật 12/03/2013
  • Yêu cầu iOS 3.1.3 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng mạng xã hội di động KunKun được giới thiệu bởi Viettel Telecom với các tính năng chính sau đây:

• Biết bạn bè đang làm gì, ở đâu

• Chia sẻ lời khuyên về địa điểm

• Thanh toán thuận tiện qua di động

KunKun for iOSKunKun for iOSKunKun for iOS