Kỹ năng lập kế hoạch Hoạch định chiến lược thực hiện mục tiêu

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá 2 đánh giá
  • Lượt tải 41.730
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 211 KB
  • Cập nhật 02/12/2014
  • Yêu cầu định dạng PPT

Giới thiệu

Hoạch định là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Nó liên hệ với những phương tiện cũng như với những mục đích.

Kỹ năng lập kế hoạch

Tất cả những người quản lý đều làm công việc hoạch định. Đây cũng được coi như một trong những kỹ năng quản lý thời gian quan trọng nhất.