Large Delicious Icons for Mac Danh sách các biểu tượng đẹp

  • Phát hành large-icons com
  • Đánh giá
  • Lượt tải 710
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 8,1 MB
  • Cập nhật 04/10/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.3/10.4/10.5/10.6/10.7

Giới thiệu

Large Delicious Icons - bộ sưu tập tổ hợp các biểu tượng sinh động và hấp dẫn, dành cho các trang blogs cá nhân và web pages...

Bộ tổ hợp cung cấp các loại biểu tượng đa dạng khác nhau, về kích cỡ, màu sắc như: 16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 128x128, 256x256 và 513x512 pixels. Có các biểu tượng ở dạng True Color và semi-transparency với các định dạng chính như ICO, PNG, GIF và BMP.

Bộ tổ hợp chương trình được tải trực tiếp từ trang chủ, và hoàn toàn miễn phí.

Giao diện chính của chương trình

(theo large-icons)