Lịch Việt iPhone for iOS 1.1.5 Xem lịch Việt trên iPhone

 • Phát hành Dinh Linh
 • Đánh giá
 • Lượt tải 238
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 5,5 MB
 • Cập nhật 06/03/2013
 • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

Một phiên bản dành cho iPhone của ứng dụng Lịch Việt cho iPad version.

Ứng dụng với các tính năng chính:

 • Xem ngày lịch ta
 • Chuyển ngày trái sang phải (Chượt trái - chượt phải)
 • Chuyển tháng.
 • Double tap vào ngày để xem chi tiết.
 • Chọn tháng...
 • Những tính năng để dành cho bạn dần khám phá.
Lịch Việt iPhone for iOS Lịch Việt iPhone for iOS Lịch Việt iPhone for iOS