LiveWare Manager for Android Quản lý các phụ kiện trên Android

  • Phát hành Sony Mobile Communications
  • Đánh giá
  • Lượt tải 546
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,2 MB
  • Cập nhật 21/04/2012
  • Yêu cầu Android 2.1 and up

Giới thiệu

LiveWare Manager cho phép bạn kết nối các ứng dụng với các phụ kiện trên điện thoại Android. Sử dụng tai nghe, loa của bạn hoặc bộ sạc để bắt đầu bất kỳ một ứng dụng hoặc kinh nghiệm như các phụ kiện thông minh LiveView, tai nghe với SmartKey hoặc đa phương tiện LiveDock. LiveWare Manager sẽ tìm thấy, cài đặt và quản lý các ứng dụng này. Với LiveWare Manager các phụ kiện thông minh của bạn sẽ tương tác với các ứng dụng khi bạn cần. Các ứng dụng có thể được mở rộng cho các phụ kiện thông minh bởi bất kỳ nhà phát triển SDK Android.

LiveWare Manager for Android

LiveWare Manager for Android

Phương Lan