MacZip for Mac

  • Phát hành Dirk Haase
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.644
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 381 B
  • Cập nhật 10/11/2010
  • Yêu cầu Mac

Giới thiệu

MacZip là công cụ miễn phí bao gồm cả tính năng Zip (dành cho nén) và UnZip (dành cho việc giải nén). MacZip có thể nén các file dành cho các hệ điều hành sau: Unix, VMS, MS-DOS, OS/2, Windows NT, Minix, Atari, Macintosh, Amiga, và Acorn RISC OS. Ngoài ra, chương trình này còn có thể giải nén các file do chính chương trình này nén trước đó. MacZip hoạt động với các file lưu trữ được tạo ra bởi phần mềm PKZip. Ngược lại, phần mềm PKZip và PKUnzip có thể hoạt động với các file lưu trữ được tạo ra bởi MacZip. Thêm vào đó, chương trình này còn hỗ trợ mã hóa để có được bảo mật lưu trữ an toàn hơn.