Mail Scripts for Mac OS X 2.10.3 Bộ tổ hợp ứng dụng dành cho Mail và Address Book

  • Phát hành Andreas Amann
  • Đánh giá
  • Lượt tải 533
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3,3 MB
  • Cập nhật 10/09/2013
  • Yêu cầu MacOS X 10.4 or higher

Giới thiệu

Mail Scripts - bộ tổ hợp các ứng dụng AppleScript Studio dành cho Mail và Address Book, hoạt động trên nền tảng Mac OS X...

Những tính năng chính của chương trình:

  • Được tích hợp thêm và cải thiện các chức năng  chính sau: Add Addresses (thêm các địa chỉ eMail), Archive Messages (nén thư), Change SMTP Server (thay đổi giao thức SMTP), Create Rule (tạo các quy luật riêng), Remove Duplicates (xóa bỏ các thư trùng lặp), Schedule Delivery (sắp lịch tự động nhận thư), Send all Drafts (gửi đi tất cả thư nháp), Open Mailbox, Open Message (mở hòm thư), Filter Sent Messages (tạo bộ lọc điều kiện gửi thư), Export Addresses (xuất các địa chỉ thư điện từ), Search Addresses (tìm mục danh sách)
  • Sửa lỗi khi tương tác với ứng dụng iCal thì nhận đc thông báo sau "Can’t get «class wr10» of event id “F7F4AE27-7721-4499-BE10-25423AC15D5E” of calendar id “191F4FE4-B5A4-49FC-889A-D8960638FFBF”. (-1728)" khi chạy trong nền tảng Mac 10.5.x.

Giao diện chính của chương trình

(theo apple)