Mailsmith fot Mac

  • Phát hành Stickshift Software
  • Đánh giá
  • Lượt tải 332
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 23,8 MB
  • Cập nhật 04/01/2011
  • Yêu cầu Mac

Giới thiệu

Mailsmith là một trình Internet email client mạnh mẽ, nó cung cấp một bộ lọc, tìm kiếm và chỉnh sửa văn bản tuyệt vời. Một trong những điều thú vị nhất là sự hỗ trợ tuyệt vời của nó đối với bộ lọc email và các tùy chọn soạn thảo văn bản hữu ích. Phần mềm này cũng tích hợp tốt với Apple Adress Book.