Mẫu biên bản cuộc họp Biên bản cuộc họp hội nghị, công ty hay công đoàn

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 40 đánh giá
  • Lượt tải 61.168
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 37,5 KB
  • Cập nhật 08/03/2017

Giới thiệu

Mẫu biên bản cuộc họp, hội nghị

Down.vn xin giới thiệu mẫu biên bản cuộc họp chuẩn, được sử dụng phổ biến hiện nay.  Mẫu biên bản cuộc họp thường được sử dụng trong các cuộc họp chi bộ công đoàn, biên bản cuộc họp công ty, biên bản cuộc họp lớp hay mẫu biên bản cuộc họp hội đồng thành viên. Bạn có thể tải miễn phí mẫu giấy biên bản cuộc họp này về máy và sử dụng khi cần.                                                                                     

 Ngày    tháng   năm 20

BIÊN BẢN HỌP
(V/v : …………………………)

Hôm nay, lúc ………… ngày ………………tại văn phòng Công ty ……………… diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:

I/ Thành phần tham dự gồm:

1. Ông…………………

2. Bà…………………..

3. ……………………..

……………………….

II/ Nội dung cuộc họp:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Cuộc họp kết thúc lúc ….. ngày …….

        Thư ký cuộc họp

Chủ trì cuộc họp

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết