Mẫu giấy cam đoan của tác giả

  • Phát hành Download
  • Đánh giá
  • Lượt tải 881
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 15 KB
  • Cập nhật 28/12/2012

Giới thiệu

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
*********

GIẤY CAM ĐOAN

Tên tôi là: …………………………….

Số CMTND: ……………do Công an …… ngày …

Sinh ngày: ……/……/……

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: ……………………………………

Tôi cam đoan là tác giả của tác phẩm: “………………….”

Tôi đã sáng tạo phần mềm này theo thoả thuận giao việc/ nhiệm vụ của CÔNG TY...…, có địa chỉ tại ………

Việc sáng tác trên hoàn thành vào ngày …….. tháng …… năm …………..

Tác phẩm được công bố lần đầu tại Việt Nam vào ngày ……. tháng ….. năm…..

Download văn bản để xem thêm chi tiết.