Mẫu giấy đề nghị tạm ứng Giấy đề nghị tạm ứng tiền lương

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 8 đánh giá
  • Lượt tải 50.961
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 32 KB
  • Cập nhật 14/03/2017

Giới thiệu

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng được sử dụng rộng rãi ở các công ty và văn phòng làm việc. Các bạn có thể tải mẫu giấy tạm ứng này về và sử dụng miễn phí mỗi khi cần đề nghị công ty hoặc doanh nghiệp tạm ứng một khoản nào đó, ví dụ như giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng, giấy đề nghị thanh toán tạm ứng hay các trường hợp khác. Mời các bạn tham khảo mẫu giấy đề nghị tạm ứng tiền dưới đây của chúng tôi.

ĐƠN VỊ..............

..........................
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

 GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Kính gửi : CÔNG TY......................

Họ và tên:…………………………………….MSCB:………………………………..……

Đơn vị/bộ phận:.....................................................................................................................

Chức danh:.............................................................................................................................

Đề nghị tạm ứng số tiền:……………………………………………………………………

Viết bằng chữ:………………………………………………………………………………

Lý do tạm ứng:……………………………………………...………………………………

Thời hạn thanh toán:………………………………………………………………………

Download văn bản để xem thêm chi tiết.