Mẫu Giấy xác nhận hạnh kiểm chuẩn Mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm cá nhân 2017

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 24 đánh giá
  • Lượt tải 74.670
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 31 KB
  • Cập nhật 02/06/2017

Giới thiệu

Mẫu Giấy xác nhận hạnh kiểm chuẩn 2017

Mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm năm 2017 hay còn gọi là giấy chứng nhận hạnh kiểm được sử dụng khi bạn đi xin thủ tục xác nhận hạnh kiểm của mình tại địa phương. Bạn có thể xin giấy xác nhận hạnh kiểm tại chính quyền địa phương hoặc tải miễn phí mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm chuẩn này ngay tại đây và điền. Chúc các bạn làm thủ tục xác nhận hạnh kiểm thành công.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------                                                                                   

GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

Kính gửi:

- Công an Phường (Xã ) : …………………………………….

- Quận (Huyện) :…………................................................

Tôi đứng tên dưới đây là: .............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh    : .............................................................................................................................

Nơi sinh  :  ....................................................................................................................................................

Quê quán: ........................................................................................... Dân tộc: ...........................................

Địa chỉ thường trú: .......................................................................................................................................

Địa chỉ tạm trú: .............................................................................................................................................

Số CMND / Hộ chiếu     :  ............................................................................................................................

Cấp ngày: ....................................................  Tại : ........................................................................................

Bản thân tôi chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và các quy định tại địa phương.

Nay tôi làm đơn này xin các cấp có thẩm quyền xác nhận để tôi được bổ túc hồ sơ xin việc tại Công ty ................

                                                                                                            Ngày . . . tháng . . . năm 200. .

Xác nhận của địa phương

Kính đơn