Mẫu phụ lục hợp đồng Phụ lục hợp đồng kinh tế, lao động, thuê nhà

  • Phát hành Công ty Luật Gia Minh
  • Đánh giá 4 đánh giá
  • Lượt tải 43.430
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 96,6 KB
  • Cập nhật 18/01/2018

Giới thiệu

Download mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế, lao động, thuê nhà

Hợp động kinh tế là 1 trong những mẫu hợp đồng rất quan trọng khi kí kết công việc làm ăn, mua hay thuê nhà có giá trị pháp lý cao. Hợp đồng này sẽ quy định các điều khoản mà 2 bên sẽ phải tuân thủ theo trong suốt thời gian hợp động có hiệu lực. Với bất cứ công việc nào dù có giá trị kinh tế lớn hay nhỏ chúng ta cũng nên lập bản hợp đồng để đảm bảo sự công bằng, minh bạch cho cả 2 bên. Mẫu phụ lục kinh tế mà chúng tôi cung cấp dưới đây thường đi kèm mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất năm 2017 mọi người có thể tham khảo để lập bản hợp đồng theo đúng nhu cầu của mình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

Địa danh, ngày … tháng… năm…. 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số.................

-    Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày ……., tháng……., năm…………...
-    Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên..................................................................................

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY…………………………………………..…………………………………………...........

Đại diên: Ông Nguyễn Văn A

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: ………………………………………..…………………………………………...................

Điện thoại: +84………………………..……...........Fax: +84………………………..…….............

Mã số thuế:……………….………………………..……………………………..…………………...

Số tài khoản:………………..………………………..……………………………..………………....

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY………………………………………..……………………………..……………………....

Đại diên: Nguyễn Văn B

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: ………………………………………..……………………………..………………………....

Điện thoại: +84………………………..........……Fax: +84…………………………………..……...

Mã số thuế:……………….………………………..……………………………..……………………..

Số tài khoản:………………………………………..………………………………...................……..

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số....... về …………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

1.
  …………………..…………………..…………………..……………………………………..……...

2. …………………..…………………..…………………..…………………..………………...............

3. …………………..…………………..…………………..…………………..………………...............

4. …………………..…………………..…………………..…………………..………………................

5. Điều khoản chung :

5.1   Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………………

5.2   PL HĐ được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ....
5.3   Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số...và có giá trị kể từ ngày ký….....

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

ĐẠI  DIỆN BÊN B

 GIÁM ĐỐC

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.