Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT Mẫu đơn xin cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế

  • Phát hành VnDoc
  • Đánh giá 5 đánh giá
  • Lượt tải 26.169
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 27,5 KB
  • Cập nhật 06/12/2016

Giới thiệu

Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT

Trong các trường hợp bị mất, rách, hỏng các bạn cần làm đơn đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ BHYT để thuận tiện trong việc khám chữa bệnh theo chế độ, cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế được nhanh chóng và dễ dàng. Softvn.com xin giới thiệu mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT chi tiết trong bài viết dưới đây.

Bản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội

Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT được trình bày cụ thể dưới đây với nội dung rõ ràng và chi tiết. Ngoài ra, để thuận tiện sử dụng và làm việc, các bạn có thể tải file về định dạng .DOC hoặc .PDF để tiện chỉnh sửa, điền thông tin.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

……, ngày …… tháng …… năm...........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố.........................

Tên tôi là: ……………………………………Nam/nữ: ...........…… Năm sinh:.................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................................

Thẻ BHYT số:................................................................................................................................

Thời hạn sử dụng từ ngày …..../…..../…............ đến ngày …...../…...../…...............

Lý do cấp lại thẻ BHYT: .................................................................................................................

Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ BHYT để thuận tiện khi đi khám chữa bệnh theo chế độ BHYT.

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
(HOẶC UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)

         ……, ngày… tháng… năm…...

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)