Mẫu viết ý tưởng dự án

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 23.005
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 199,4 KB
  • Cập nhật 04/12/2014
  • Yêu cầu định dạng PDF

Giới thiệu

Mô tả ngắn gọn dự án sẽ làm thế nào để đạt được các mục tiêu và các ưu tiên được đề cập trong Văn bản thoả thuận của TFF và các ưu tiên được xác định trong đánh giá hàng năm và trong kế hoạch hoạt động của FSSP.Tổng hợp ngắn gọn về dự án, mục tiêu và kết quả đầu ra (chỉ gói gọn trong mục này)