Mercury Messenger for Mac 2.0 RC7-5 Ứng dụng chat cho Mac

  • Phát hành Mercury
  • Đánh giá
  • Lượt tải 325
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 6,6 MB
  • Cập nhật 22/01/2014
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7

Giới thiệu

Mercury Messenger là một chương trình chat tuyệt vời dành cho Mac. Tính năng nổi trội của Mercury là việc chuyển file nhanh chóng, nhiều tài khoản cùng đăng nhập, tin nhắn offline, webcam, tùy chỉnh lựa chọn biểu tượng cảm xúc, hiển thị hình ảnh, địa chỉ yahoo!