Microsoft Office Outlook Connector 14.0 Cấu hình, quản lý tài khoản email

  • Phát hành Microsoft
  • Đánh giá
  • Lượt tải 43.579
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3,3 MB
  • Cập nhật 14/08/2014
  • Yêu cầu Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8, Microsoft Office Outlook

Giới thiệu

Microsoft Office Outlook Connector là tiện ích cho phép cấu hình các tài khoản (account) email ở các dịch vụ cung cấp tài khoản email như Hotmail, Windows Live, Gmail hoặc Microsoft Office live e-mail trong Outlook 2003 hoặc Outlook 2007. Sau khi thiết lập, bạn sẽ dễ dàng xem tin nhắn, danh bạ, lịch và nhiều tính năng khác. Microsoft Office Outlook Connector hoàn toàn miễn phí, cài đặt thật đơn giản.

Microsoft Office Outlook Connector