MILO Giúp trẻ lớn khôn for Android 1.0 Ứng dụng giúp chăm sóc bé

  • Phát hành Nestle Vietnam
  • Đánh giá
  • Lượt tải 11
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,4 MB
  • Cập nhật 05/06/2013
  • Yêu cầu Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

Công cụ giúp trẻ lớn khôn giúp bạn quản lý, theo dõi, sắp xếp các hoạt động cũng như mức năng lượng cần thiết cho trẻ mọi lúc mọi nơi.

MILO Giúp trẻ lớn khôn for AndroidMILO Giúp trẻ lớn khôn for AndroidMILO Giúp trẻ lớn khôn for Android