MILO Giúp trẻ lớn khôn for iOS 1.0 Ứng dụng giúp chăm sóc bé

  • Phát hành Nestle Vietnam
  • Đánh giá
  • Lượt tải 27
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,2 MB
  • Cập nhật 22/04/2013
  • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

Công cụ giúp trẻ lớn khôn giúp bạn quản lý, theo dõi, sắp xếp các hoạt động cũng như mức năng lượng cần thiết cho trẻ mọi lúc mọi nơi.

MILO Giúp trẻ lớn khôn for iOS