MiniFox 0.8.2

  • Phát hành Mozilla
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.393
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 516 KB
  • Cập nhật 13/01/2008
  • Yêu cầu Windows XP/Vista, Mozilla Firefox 2.0 - 2.0.0

Giới thiệu

Ý tưởng của chương trình mở rộng này là thu nhỏ mọi thứ có thể gồm trình đơn, thanh công cụ và tiêu đề thẻ trong cửa sổ trình duyệt web Firefox để dành nhiều không gian hơn cho trang web. Cài đặt xong, khởi động lại trình duyệt, bạn vào Tools/Add-ons, chọn miniFox 0.8.2 rồi nhắp Use Theme và khởi động lại trình duyệt để thấy hiệu quả của miniFox 0.8.2.

Theo Báo Cần Thơ